adw. dr Marciniak Jarosław

Adwokat

W dniu 30 maja 1998 r. uzyskałem dyplom magistra prawa kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Po ukończeniu studiów magisterskich odbyłem przeszkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i rozpocząłem karierę jako żołnierz zawodowy w organach obsługi prawnej instytucji wojskowych na Opolszczyźnie. Rozpocząłem jednocześnie działalność naukową oraz aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

Po zdanym egzaminie sędziowskim, w kwietniu 2004 r., rozpocząłem pracę na stanowisku asesora sądowego, a następnie sędziego Sadu Rejonowego. Pełniłem obowiązki Przewodniczącego Wydziału Pracy Sądu.

W 2008 r. rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Będąc uczestnikiem tychże studiów napisałem, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hoca, rozprawę doktorską nt. „Odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika (art. 218 § 1 k.k.)”. W dniu 21 grudnia 2009 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych. Rozprawa doktorska została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału, przedstawieniem jej na XLVI Konkurs „Państwa i Prawa”. Rozprawa doktorska ukazała się drukiem – nakładem wydawnictwa Lexis Nexis w 2010 roku.

Ukończyłem także studia podyplomowe z Prawa Pracy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, oraz kurs nauczycieli przedmiotów zawodowych przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzę działalność szkoleniową, naukową i dydaktyczną będąc zatrudniony m.in. w szkołach policealnych ; w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, a aktualnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego. Jestem autorem monografii pt. „Odpowiedzialność karna pracodawcy” oraz licznych artykułów, głównie z dziedziny prawa karnego.

Od 2011 roku, do chwili obecnej prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką ze specjalizacją prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Żona Małgorzata jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz sędzią w Wydziale Karnym Sądu w Opolu.

Filia – ul. Wojska Polskiego 5/28, 49-100 Niemodlin

Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 roku do chwili obecnej pracuję jako prawnik. Do 2004 roku pracowałem w obsłudze prawnej – w instytucjach i jednostkach wojskowych woj. opolskiego (Prokuratura Garnizonowa w Opolu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu, jednostki wojskowe);

Od 2004 roku do 2011 roku pracowałem w sądach powszechnych jako sędzia;

Od 2011 do chwili obecnej prowadzę indywidualną Kancelarię adwokacką, jednocześnie pracuję na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Telefon: 604 232 718
WWW: http://www.jmarciniak.pl
Facebook: link

ADRES KANCELARII

ul. Katowicka 63/1, 45-061 Opole
http://slmadwokaci.pl